miércoles, 10 de diciembre de 2008

ACTIVITATS CONEGUEM L'ORQUESTRA

Per visualitzar aquesta pàgina heu d'instalar el programa JClic.

En aquesta activitat podrem escoltar els diferents sons per famílies instrumentals o per instruments individuals. Ens proposen algunes activitats com trencaclosques, relacionar audicions amb el seu corresponent instrument, relacionar els instruments amb el seu nom, marcar l'instrument i escriure el seu nom en la casella en blanc i moltes més activitats variades...

Realitzareu diverses activitats de cada una de les famílies instrumentals que formen l'orquestra: vent-metall, vent-fusta, corda i percussió.

Per passar d'una activitat a un altra heu de moure les fletxes blaves i per reiniciar alguna de les activitats heu de clicar la bandera verda.

La direcció és la següent: Coneguem l'orquestra

Una vegada heu realitzat totes les activitats de forma satisfactòria és l'hora de comprovar el que heu assolit realitzant el full d'activitats que us lliurarà el vostre professor.

No hay comentarios: