domingo, 29 de septiembre de 2013

ACTIVITAT ELS SONS QUE SENTIM

En aquest capítol de l'"Atrapa-sons" podreu veure la diferència entre sons greus i aguts, com funciona l'oïda humana, una breu història del saxo i escoltar dues obres, una de Paul Dukas i l'altra de W.A. Mozart.
Escolteu amb atenció i responeu a les preguntes que us formularan. No oblideu de lliurar les activitats al vostre professor.
Edu3.cat

jueves, 19 de septiembre de 2013

PIRATES DEL CARIB


Pirates del Carib és el títol de la tetralogia cinematogràfica de Walt Disney Pictures integrada per Pirates of the Caribbean: The Cure of the Black Pearl (2003), Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006), Pirates of the Caribbean: At World's End (2007) i Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011).
Els arguments de cada una de les pel·lícules, inspirades directament per el llibre En costas extrañas de Tim Powers i l'atracció mecànica Pirates of the Caribbean del parc temàtic Disneyland, descriuen les aventures del fictici pirata Jack Sparrow, el ferrer Will Turner i l'aristòcrata Elizabeth Swann, així com els seus enfrentaments amb els principals personatges antagònics de la tetralogia, tals com el capità Héctor Barbossa, el Kraken, Davy Jones i Barbanegra, així com els britànics Lord Cutler Beckett i James Norrington.


viernes, 13 de septiembre de 2013

UNITAT 2: LA VEU

LA VEU I EL CANT
VEU PARLADA I CANT.

La veu parlada és un conjunt de sons que tenen una altura indeterminada.
Aquests sons, articulats en nombroses combinacions, configuren les paraules i les frases que fem servir per comunicar-nos oralment en els diversos idiomes.
En canvi, quan cantem, la veu emet sons que tenen una altura determinada.
Aquests sons, emesos en diverses combinacions d’altura i de durada (notes i figures), donen lloc a les melodies vocals o cançons.
 • Veu natural:

La veu natural és la que fem servir la majoria de personen, inclosos molts cantants professionals de música lleugera. Si s’ha de sentir en grans espais és necessari que l’amplifiquem per mitjà d’un micròfon.
 • Veu impostada:

La veu impostada és la que fan servir els cantants d’òpera. Per impostar la veu cal una tècnica que consisteix a treballar tant com es pugui les possibilitats de ressonància sonora que ens ofereix el nostre cos i que se situen en les cavitats bucal i nasal, i al pit.
Utilitzant aquesta tècnica la veu adquireix molta més intensitat, i per això resulta innecessari, a les sales de concert i als teatres, l’ús de micròfon per amplificar el so.

LA CLASSIFICACIÓ DE LES VEUS.

Les veus es poden classificar:
 • Segons si són veus infantils, veus de dona o veus d’home.
 • Segons el seu àmbit melòdic o “tessitura” (és a dir, des de la nota més greu a la més aguda que es pot emetre amb una bona qualitat de so).

Recorda que no hi ha dues veus iguals, de la mateixa manera que no hi ha dues empremtes digitals o dos iris oculars iguals.
A més de la tessitura, cada veu té un timbre personal i únic, amb uns harmònics que permeten distingir-la de totes les altres. Una veu pot ser fosca, vellutada, brillant, clara, metàl·lica...


L’APARELL FONADOR

L’aparell fonador està integrat per tots aquells òrgans que intervenen en l’emissió de la veu parlada o cantada.

Consta del sistema respiratori (que s’encarrega de l’emissió de la columna d’aire), de les cordes vocals (que vibren i produeixen ones sonores) i de les cavitats de ressonància (que amplifiquen el so).


L’EMISSIÓ DE LA VEU.

L’aparell fonador està íntimament lligat al de la respiració. Quan inspirem, l’aire entra pel nas o pe la boca, passa per la faringe i la laringe, i baixa per la tràquea fins als pulmons. Quan expirem, l’aire recorre el camí invers.
El so es produeix durant l’expiració; l’aire puja per la laringe i fa vibrar les cordes vocals. Aquesta vibració produeix l’emissió d’ones sonores.
Les cavitats de ressonància amplifiquen les ones sonores que produeixen les cordes vocals. Sense els ressonadors, la veu seria gairebé imperceptible; a més, els ressonadors són els responsables del timbre propi de cada persona. Les cavitats de ressonància es troben en els ossos de la cara, a les fosses nasals, a la boca i a la faringe, i a la caixa toràcica.

La respiració:

 • Durant la inspiració el diafragma es contreu i baixa, la caixa toràcica s’eixampla i els pulmons s’omplen d’aire.
 • Durant l’expiració el diafragma es relaxa, el tòrax s’encongeix i els pulmons es buiden.

Les cordes vocals:

Són uns plecs de la mucosa laríngia disposats horitzontalment. S’ajunten i se separen amb molta rapidesa i mobilitat.

 •  Les cordes vocals estan separades durant la respiració.
 • Les cordes vocals s’ajunten durant l’emissió de so.

LA COMUNICACIÓ ORAL.

Els éssers humans ens podem comunicar amb els altres per mitjà del llenguatge corporal (els gestos, l’expressió de la cara...), el llenguatge escrit, l’artístic (la pintura, l’escultura...) etc. Però, sens dubte, el llenguatge que fem servir més és el llenguatge oral.
L’aparell fonador i l’aparell auditiu ens permeten disposar d’un centre d’emissió sonora (la veu) i d’un centre de recepció sonora (l’oïda). Dit d’una altra manera, els aparells fonador i auditiu són els que fan possible el llenguatge oral.
Treure el màxim partit de la nostra veu pot ser de molta ajuda a l’hora de comunicar-nos amb els altres. Encara que no podem canviar el timbre de la veu, podem aprendre a modular-la, tot variant l’entonació i la intensitat del discurs, i fins i tot el flux de les paraules, que pot ser accelerat o pausat.
A més, captarem millor l’atenció de les persones que ens escolten si tenim una bona dicció i fem servir adequadament la llengua i els llavis per articular les paraules.

CONSELL PER TENIR CURA DE LA VEU
La veu és un instrument que ens permet expressar-nos i comunicar-nos amb els altres. Per aquesta raó és important que aprenguis a tenir-ne cura i a preservar-la.
 • Evita cridar i parlar en ambients sorollosos o contaminats (fum, manca de ventilació...). Les cordes vocals es poden inflamar i aleshores no vibren correctament. Si et quedes afònic, el millor que pots fer és no parlar.
 • No fumis. El tabac afecta la salut en general i, concretament, el bon funcionament de l’aparell respiratori i fonador. Molts fumadors pateixen de ronquera i d’una inflamació crònica de la laringe.
 • No forcis la veu quan cantis. Durant la fase de la pubertat es produeix el canvi de la veu. En allargar-se les cordes vocals canvien el timbre i el registre vocal: la veu infantil deixa pas a la veu de dona i d’home adults.
 • Respira correctament. Una bona respiració es fa pel nas, per escalfar l’aire, fent servir el diafragma (respiració baixa) i sense aixecar la clavícula (respiració alta).


LES AGRUPACIONS VOCALS.

L’ésser humà fa mil·lennis que fa servir el cant mentre realitza les seves activitats. Durant la prehistòria i l’antiguitat, el cant i la dansa s’utilitzaven per celebrar rituals. Des d’aleshores formen part de la vida social de les dones i dels homes.
Les formacions dedicades al cant han anat variant en cada època i s’han ajustat a les necessitats i als gustos del moment.
Les podem classificar segons el nombre de components, és a dir, considerant si les agrupacions són petites, mitjanes o grans.

Agrupacions petites:

Estan integrades per un nombre reduït de cantants: duo, trio, quartet, quintet, sextet, septet... Les veus poden ser només masculines, només femenines o de tots dos sexes.
Les formacions vocals petites van tenir el seu moment d’esplendor en l’època en què els reis i la noblesa vivien en castells i palaus. Com que comptaven amb pocs cantants, resultaven adequades per actuar dins de les estances o cambres reials; és per això que la música culta per ser interpretada per agrupacions petites s’anomena “música de cambra”.

Agrupacions mitjanes:

Reben el nom de cor o coral. Les corals no tenen un nombre concret de cantants i poden ser de veus iguals (femenines o masculines) o de veus mixtes.
Tot i que segueixen l’esquema de les agrupacions petites, que sovint fan servir veus mixtes, les corals compten amb un nombre més elevat de cantants en cada tessitura per poder augmentar d’aquesta manera el volum i la potència del cor. Generalment, les agrupacions mitjanes no sobrepassen els 15 o 20 membres.

Agrupacions grans:

Estan formades per un gran nombre de cantants, que poden arribar al centenar. Poden ser mixtes o no i, segons el repertori que interpreten, reben els noms següents: gran cor o coral, orfeó i escolania (integrada únicament per veus infantils).
Independentment de si és petita, mitjana o gran, en cada tipus d’agrupació hi pot haver un solista. El solista o la solista canta sol o bé canta una part (veu principal o lead) que destaca per sobre de les altres veus. Pot ser una veu infantil o bé una veu femenina o masculina adulta.

UNITAT 1: L'APARELL AUDITIU

El nostre òrgan de l’audició és l’orella. L’orella es divideix en tres parts: orella externa, orella mitjana i orella interna.

COM HI SENTIM?

El pavelló auditiu recull les ones sonores; aquestes passen a través del conducte auditiu extern i arriben al timpà, una membrana elàstica que separa l’orella externa de l’orella mitjana.
Quan les ones sonores topen contra el timpà, aquest vibra i transmet la vibració a la cadena d’ossets de l’orella mitjana, els quals l’amplifiquen.
El moviment vibratori dels ossets es transmet al caragol, a l’orella interna, el qual transforma les vibracions en impulsos nerviosos que arriben al cervell a través del nervi acústic. El cervell interpreta l’impuls rebut com una sensació sonora, i reacciona.


Els sons que no podem sentir:

Hi ha ones sonores que vibren tan ràpid o tan lentament que no fan vibrar el timpà i, per tant, la nostra orella no rep cap senyal. Aquestes ones s’anomenen:
 • Subtons: quan vibren més lentament del que pot captar la nostra orella.
 • Ultrasons: quan vibren més ràpidament del que pot captar la nostra orella.
A l’orella externa hi tenim pèls petits i també hi fabriquem cera. La funció de tots dos és protegir l’orella interna de la pols i dels bacteris.

LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA.

Tots sabem el que significa contaminar: malmetre en major o menor grau alguna cosa del nostre entorn, alterant-ne l’estat natural. Podríem dir que contaminar és sinònim d’embrutar.
Un tipus de contaminació que sovint passa desapercebuda però que pot fer malbé la nostra salut és la contaminació acústica.
Al segle XX es va inventar el motor d’explosió –el motor dels cotxes, de les motos i de moltes màquines més. Si bé és cert que aquestes màquines han aportat grans beneficis, també s’ha pagat car, ja que contaminen l’ambient i l’espai sonor en què vivim.
La contaminació acústica es produeix en tres circumstàncies bàsiques:
 • Molts focus sonors envaeixen l’espai acústic. Aquest queda saturat d’ones que es creuen i es barregen, i arriben a la nostra orella com un “soroll de fons” (per exemple el trànsit del carrer).
 • Un o diversos focus sonors emeten vibracions en un volum molt alt. Arriben a la nostra orella com un agent molest (per exemple, una alarma).
 • Una font sonora emet un so puntual i continu en un àmbit de silenci. Això no deixa descansar ni l’aparell auditiu ni el nostre cervell (per exemple, una ràdio engegada a la nit).
Aquestes tres circumstàncies, i d’altres que veuràs més endavant poden provocar trastorns importants a persones i animals.