viernes, 13 de septiembre de 2013

UNITAT 1: L'APARELL AUDITIU

El nostre òrgan de l’audició és l’orella. L’orella es divideix en tres parts: orella externa, orella mitjana i orella interna.

COM HI SENTIM?

El pavelló auditiu recull les ones sonores; aquestes passen a través del conducte auditiu extern i arriben al timpà, una membrana elàstica que separa l’orella externa de l’orella mitjana.
Quan les ones sonores topen contra el timpà, aquest vibra i transmet la vibració a la cadena d’ossets de l’orella mitjana, els quals l’amplifiquen.
El moviment vibratori dels ossets es transmet al caragol, a l’orella interna, el qual transforma les vibracions en impulsos nerviosos que arriben al cervell a través del nervi acústic. El cervell interpreta l’impuls rebut com una sensació sonora, i reacciona.


Els sons que no podem sentir:

Hi ha ones sonores que vibren tan ràpid o tan lentament que no fan vibrar el timpà i, per tant, la nostra orella no rep cap senyal. Aquestes ones s’anomenen:
  • Subtons: quan vibren més lentament del que pot captar la nostra orella.
  • Ultrasons: quan vibren més ràpidament del que pot captar la nostra orella.
A l’orella externa hi tenim pèls petits i també hi fabriquem cera. La funció de tots dos és protegir l’orella interna de la pols i dels bacteris.

LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA.

Tots sabem el que significa contaminar: malmetre en major o menor grau alguna cosa del nostre entorn, alterant-ne l’estat natural. Podríem dir que contaminar és sinònim d’embrutar.
Un tipus de contaminació que sovint passa desapercebuda però que pot fer malbé la nostra salut és la contaminació acústica.
Al segle XX es va inventar el motor d’explosió –el motor dels cotxes, de les motos i de moltes màquines més. Si bé és cert que aquestes màquines han aportat grans beneficis, també s’ha pagat car, ja que contaminen l’ambient i l’espai sonor en què vivim.
La contaminació acústica es produeix en tres circumstàncies bàsiques:
  • Molts focus sonors envaeixen l’espai acústic. Aquest queda saturat d’ones que es creuen i es barregen, i arriben a la nostra orella com un “soroll de fons” (per exemple el trànsit del carrer).
  • Un o diversos focus sonors emeten vibracions en un volum molt alt. Arriben a la nostra orella com un agent molest (per exemple, una alarma).
  • Una font sonora emet un so puntual i continu en un àmbit de silenci. Això no deixa descansar ni l’aparell auditiu ni el nostre cervell (per exemple, una ràdio engegada a la nit).
Aquestes tres circumstàncies, i d’altres que veuràs més endavant poden provocar trastorns importants a persones i animals.

No hay comentarios: