martes, 25 de junio de 2013

ENSALADES, DE MATEU FLETXA "EL VELL"

El compositor català Mateu Fletxa el Vell va destacar en la composició d'ensalades, obres polifòniques de caràcter festiu i humorístic.

TRATADO DE GLOSAS, DE LUIS MILÁN

És una recopilació de composicions per a viola de mà d'arc i clavicèmbal del compositor i violista Diego Ortiz. Aquestes obres estaven pensades perquè l'intèrpret les variés i hi improvisés a sobre.

 

SYMPHONIA ARMONIA CAELESTIUM REVELATIONUM, DE HILDEGARD VON BINGEN

Hildegard von Bingen va ser una abadessa benedictina alemanya que va viure al segle XIII. La seva personalitat és molt interessant; va ser escriptora, mística i compositora. Les seves cançons sacres s'agrupen en la recopilació Concert de l'harmonia de les revelacions celestes.