martes, 7 de febrero de 2012

UNITAT 2: LA MÚSICA TRADICIONAL

LA MÚSICA POPULAR:

La música popular és la que prové de la tradició d'un poble i és transmet de forma oral. De la música de cada regió sorgeixen balls i danses típiques. La música popular sol servir-se d'instruments tradicionals com la dolçaina, la gaita, la gralla, el txistu, la trikitrixa o la bandúrria, entre altres.

La dolçaina:


La gaita:


La gralla:


El txistu:


La trikitrixa:


La bandúrria:LA MÚSICA ÈTNICA:

La música ètnica és la música popular característica de cada ètnia o grup cultural. Moltes vegades ens adonem que no és complicat reconèixer si una música és asiàtica o oriental, africana, hindú, llatinoamericana, celta, àrab...
Una de les característiques que comparteix tota la música ètnica és el fet que prové de la tradició oral.

EL FOLKLORE:

El folklore és el conjunt de les tradicions, costums i arts d'una comunitat. El folklore musical es manifesta per mitjà de:
  • Les seves agrupacions musicals.
  • Els seus instruments característics.
  • Les seves danses.

LES AGRUPACIONS POPULARS:

Les agrupacions populars són pròpies d'una zona geogràfica o cultural. El folklore del nostre país és molt ric i variat. Algunes característiques comunes són:
  • Totes les cançons procedeixen del poble.
  • Són anònimes.
  • Es transmeten oralment.
  • Atorguen molta importància al ritme i a la melodia.

ELS INSTRUMENTS:

Se solen utilitzar els instruments propis de cada regió. Estan pensats per ser tocats a l'aire lliure en festes i esdeveniments de tot tipus.


LES DANSES:

La dansa popular és fruit d'una evolució transmesa de generació en generació. A totes les comunitats hi ha balls de característiques semblats pel que fa a formació, estil, aire, caràcter...
Provenen de danses que han anat canviant per adaptar-se a les diferents zones geogràfiques. Aquest fet constata la enorme varietat de balls que podem trobar a la península Ibèrica.