lunes, 19 de septiembre de 2011

UNITAT 1: EL SO

EL SO I EL SOROLL:

Tant el so com el soroll es produeixen per la vibració d'un cos. Quan aquest cos vibra, emet unes ones que es transmeten per l'aire.Per escoltar un so cal que hi hagi tres elements:

 • Un emissor.
 • Un canal de transmissió: normalment l'aire.
 • Un receptor. 

Quina diferència hi ha entre les ones d'un so i les ones d'un soroll?
 • En un so les vibracions solen ser ordenades i regulars.
 • En un soroll les vibracions solen ser desordenades i irregulars.
EL SILENCI:

El silenci és l'absència de so o de soroll. El silenci és el que hi ha abans de que una ona s'iniciï o s'acabi. El silenci és quan no es dona cap tipus de vibració.

LES QUALITATS DEL SO:

Les qualitats del so són quatre:
 • L'altura.
 • La durada.
 • La intensitat.
 • El timbre.

1. L'ALTURA:
L'altura és la qualitat del so que ens diu si un so és greu o agut.
La direccionalitat del so pot ser:
 • Ascendent: si el so va de greu a agut.
 • Descendent: si el so va d'agut a greu.
 • Estable: si l'altura del so no varia.
El so també pot ser:
 • Continu.
 • Discontinu.
EL PENTAGRAMA I LES NOTES MUSICALS:

El pentagrama (del grec penta, "cinc", i gramma, "línia") és el lloc on s'escriuen les notes i tots els altres signes musicals.
La clau és un símbol que s'escriu al principi del pentagrama i ens permet identificar les notes musicals.
Hi ha diferents tipus de claus:
 • La clau de sol es fa servir per a melodies agudes.
 • La clau de fa es fa servir per a melodies greus.
Les línies addicionals són unes línies curtes que afegim al pentagrama quan volem cantar o tocar notes molt agudes o molt greus.

Clau de sol:

Clau de fa:
Línies addicionals:
LES ALTERACIONS:

Les alteracions són els signes que modifiquen l'altura dels sons. Les més utilitzades són:
 • El sostingut: apuja un semitò l'altura del so.
 • El bemoll: abaixa un semitò l'altura del so.
 • El becaire: anul·la l'alteració anterior.
2. LA DURADA:

La durada és la qualitat del so que ens permet diferenciar un so llarg d'un de curt.
La pulsació és el batec de la música. La fem servir per establir la durada de cada figura rítmica.

LES FIGURES MUSICALS:

Les figures musicals i les seves pauses corresponents són les grafies que fem servir per representar la durada de les notes i la dels silencis.


3. LA INTENSITAT:

La intensitat és la qualitat del so que ens indica si el so és fort o fluix. La dinàmica és la gradació de la intensitat del so en una obra musical.ELS REGULADORS:

Els reguladors són indicacions de dinàmica que marquen un augment o una disminució gradual de la intensitat.


4. EL TIMBRE:

El timbre és la qualitat del so que ens permet diferenciar el so de les veus i dels instruments.
Els factors que determinen el timbre són:
 • El material: amb què està fet el component que fem vibrar.
 • La forma: si és allargat, gruixut, estret...
 • La grandària: si és gros o petit.
 • La manera: com fem sonar l'instrument o l'objecte sonor: percudint, bufant, fregant...

LA INSTRUMENTACIÓ:

La instrumentació o orquestració és l'art de combinar els timbres dels diferents instruments musicals. Tradicionalment els instruments han estat agrupats en: corda, vent-fusta i percussió.

No hay comentarios: