jueves, 4 de julio de 2013

UNITAT 3: LA TEXTURA

LA TEXTURA MUSICAL:

La textura és el resultat de combinar les diverses veus amb la seva harmonia o acompanyament. Les textures musicals més característiques són:
 • L’homofònica.
 • La contrapuntística.
 • La de polaritat melodia-baix.
 • La melodia acompanyada.
1. L’HOMOFÒNICA:

La textura homofònica és aquella en que totes les veus tenen el mateix ritme.2. LA CONTRAPUNTÍSTICA:

La textura contrapuntística és aquella en què cada veu té independència melòdica i rítmica.3. LA DE POLARITAT MELODIA-BAIX:

La textura de polaritat melodia-baix és la que combina dues veus independents: la més aguda i la més greu. Els acords els formen les veus centrals.4. LA MELODIA ACOMPANYADA:

La textura melodia acompanyada és la que té una veu independent: la melodia. La resta de veus se supediten a la formació dels acords que acompanyen la melodia.
ELS GÈNERES MUSICALS.

1. LA MÚSICA POPULAR I LA MÚSICA CULTA:

La música popular: té el seu origen en la tradició oral.


La música culta: ha estat creada per un compositor utilitzant la notació musical.


2. LA MÚSICA RELIGIOSA I LA MÚSICA PROFANA:

La música religiosa: està vinculada a la litúrgia i als rituals eclesiàstics.


La música profana: està relacionada amb la vida quotidiana i les celebracions de caire no religiós.


3. LA MÚSICA DESCRIPTIVA I LA MÚSICA PURA:

La música descriptiva: està inspirada en algun motiu extramusical.


La música pura: no té altre referent que l’estrictament musical.


4. LES OBRES PODEN SER:

Vocals: si són interpretades només amb la veu.
Instrumentals: si són interpretades només amb els instruments.
Vocals-instrumentals: si són interpretades amb la veu i amb els instruments.

LES FORMES MUSICALS.

La forma musical és l’estructura d’una composició, i està determinada per la repetició o el contrast dels seus elements melòdics.


Les formes musicals simples poden ser:
 • Binàries: dues frases que es repeteixen o contrasten.
 • Ternàries: tres frases que es repeteixen o contrasten.

1. LA FORMA BINÀRIA:

La forma binària són les composicions formades per dues frases musicals. Les més característiques són:
 • La segona frase és una repetició de la primera: A-A’.
 • Les dues frases són diferents: A-B.

2. LA FORMA TERNÀRIA:

La forma ternària són les composicions formades per tres frases musicals. La més característica és:
Anomenada lied o cançó: A-B-A’.
Altres:             A-B-C                        A-B-B’                       A-B-A

LES FORMES MUSICALS.

Les obres musicals tenen una estructura o forma que ens permet saber-ne les característiques. Els principals procediments formals són:
 • Les repeticions.
 • Els contrastos.
 • Les variacions.
 • El desenvolupament dels temes.
 • Les imitacions…
1. LA FORMA RONDÓ:

El rondó es basa en l’alternança: tornada- estrofes. Podem trobar rondós de 5 o 7 seccions.

A-B-A-B-A                            A-B-A-C-A                           A-B-A-C-A-B-A


2. EL TEMA AMB VARIACIONS:

El tema amb variacions és una composició basada en la repetició d’un sol tema. Cada repetició presenta el tema amb un element modificat o més.


3. LA FUGA:

La fuga és una forma musical de l’època barroca. Les seves característiques són:
 • Obra instrumental d’un sol moviment.
 • Textura contrapuntística.
 • Tècnica imitativa (composta per diferents veus de melodies independents i basada en la imitació d’un tema principal al llarg de l’obra).
4. LA FORMA SONATA:

Durant el s. XVI, a la majoria d’obres compostes per a instruments, excepte les que eren per a teclat, se’ls aplicava el terme de sonata. Les obres per a teclat s’anomenaven tocata. La majoria d’obres pensades per ser cantades, cantata.

Al llarg del s. XVIII, el terme sonata pren un significat diferent:

 • Es denominen d’aquesta manera les obres de dos a quatre moviments i que són interpretades per un o dos instruments.


 • Neix la forma musical més prolífera de totes les èpoques: la forma sonata. Aquesta forma s’aplica a totes les grans obres: simfonies, concerts, obertures i sonates.


No hay comentarios: