viernes, 5 de julio de 2013

UNITAT 4: ELS INSTRUMENTS MUSICALS

ELS INSTRUMENTS MUSICALS.

Els instruments musicals són uns objectes que s’utilitzen per produir sons musicals. Han de complir dues condicions:
 • Emetre sons.
 • Posseir algun element amplificador.
La classificació dels instruments més freqüent es basa segons l’element que produeix el so, es classifiquen en cinc grups:
 • Cordòfons: tenen cordes i caixa de ressonància.
 • Membranòfons: tenen una o dues membranes de pell o de plàstic subjectades al  cos de l’instrument que fa de caixa de ressonància.
 • Idiòfons: fan de caixa de ressonància.
 • Aeròfons: tenen un tub que fa de caixa de ressonància.
 • Electròfons: necessiten un element d’amplificació i uns altaveus.

ELS INSTRUMENTS CORDÒFONS.


Els instruments cordòfons emeten el so gràcies a la vibració d’una o més cordes. Es classifiquen en:
 • Corda fregada:
  • El fregament de l’arquet produeix la vibració de les cordes.
  • L’arquet és una vareta de fusta que subjecta un ble de pèls molt fins, que solen ser de crinera de cavall.
  • Els instruments més representatius són:
   • El violí.
   • La viola.
   • El violoncel.
   • El contrabaix.


AUDICIÓ: El violí.



 • Corda polsada:
  • Els dits pessiguen les cordes i produeixen la vibració que les fa sonar.
  • Els instruments més representatius són:
   • L'arpa.



   • La guitarra.




   • El llaüt.




   • El clavicèmbal.





AUDICIÓ: L'arpa.





 • Corda percudida:
  • Les cordes vibren per l'acció d'un martell de fusta o de pelfa que, en accionar-se, percudeix les cordes i les fa vibrar.
  • Els instruments més representatius són:
   • El piano.
   • El clavicordi.






AUDICIÓ: El piano.




ELS INSTRUMENTS MEMBRANÒFONS:

Els instruments membranòfons tenen una o dues membranes subjectades al cos de l’instrument que fa de caixa de ressonància. Les membranes són colpejades amb les mans o amb unes baquetes.
Les baquetes acostumen a ser de fusta o de fusta folrada amb pelfa.


Segons el so que emeten es poden classificar en:
 • Membranòfons de so determinat: emeten sons que poden associar-se a alguna nota de l’escala musical. Els instruments més representatius són:
  • Les timbales:
  • Les congues:
  • Els bongos:


AUDICIÓ: Les timbales.


 • Membranòfons de so indeterminat: emeten sons que no poden associar-se a cap nota de l’escala musical. Els instruments més representatius són:
  • El pandero:
  • El bombo:
  • La caixa clara:

  • El tambor:


AUDICIÓ: Tambors i caixes clares.


ELS INSTRUMENTS IDIÒFONS:

Els instruments idiòfons actuen com a caixa de ressonància, ja que la vibració es produeix en el mateix cos de l’instrument. Es poden percudir de diverses formes:
 • Amb baquetes.
 • Pel xoc entre els seus components.
 • Fregant algun dels seus components interns amb el cos de l’instrument.

Els instruments idiòfons es classifiquen segons el material de què són fets:
 • Instruments idiòfons de fusta:
  • BAQUETES:
   • Xilòfon.


   • Temple-block.


  • XOC:
   • Bastons de percussió.


   • Castanyoles.



AUDICIÓ: El xilòfon.


 • Instruments idiòfons de metall:
  • BAQUETES:
   • Gong.


   • Glockenspiel.


  • FREGAMENT:
   • Cascavells.


  • XOC:
   • Plats.


   • Cròtals.


AUDICIÓ: El glockenspiel.


 • Instruments idiòfons de materials diversos (inclou els instruments fets de materials que no són ni la fusta ni el metall):
  • BAQUETES:
   • Campanes de vidre.


  • FREGAMENT:
   • Güiro.


  • XOC:
   • Maraques.


ELS INSTRUMENTS AERÒFONS:

Els instruments aeròfons produeixen el so a partir de la vibració d’una columna d’aire. El cos de l’instrument actua de caixa de ressonància. L’aire es pot intruduir bufant a través de l’embocadura o de manera mecànica. Segons l’embocadura, els instruments aeròfons es classifiquen en:
 • Embocadura de bisell: La vibració s’obté quan la columna d’aire xoca contra el bisell i es divideix en dos:
  • FRONTAL:
   • Flauta de bec.


   • Flauta de pan.


  • LATERAL:
   • Flauta travessera.


AUDICIÓ: La flauta travessera.


 • Embocadura de canya: El so s’obté per la vibració de l’aire quan passa entre la canya i l’embocadura (canya simple) o entre les dues canyes (canya doble).
  • CANYA SIMPLE:
   • Clarinet.


   • Saxo.


  • CANYA DOBLE:
   • Oboè.


   • Fagot.


AUDICIÓ: El clarinet.


 • Embocadura de metall: L’aire vibra per l’acció directa dels llavis de l’instrumentista. Els més representatius són:
   • Trompeta.


   • Trompa.


   • Trombó.


   • Tuba.


AUDICIÓ: La trompeta.


 • Sense embocadura (d’aire mecànic): Reben l’aire d’una manxa o d’un ventilador. Els més representatius són:
   • Acordió: l’instrumentista acciona una manxa.


   • Harmònium: l’instrumentista acciona uns pedals.


   • Orgue: sona gràcies a uns ventiladors que introdueix l’aire de manera mecànica.

AUDICIÓ: L'acordió.


ELS INSTRUMENTS ELECTRÒFONS:

Els instruments electròfons produeixen el so mitjançant la vibració amplificada d’un senyal elèctric. Es classifiquen en:
 • Instruments electròfons electrònics: són els que generen la vibració mitjançant un oscil·lador elèctric. Els més representatius són:
  • La guitarra elèctrica.

  • El baix.

  • L’orgue electrònic.

  • El sintetitzador.


AUDICIÓ: La guitarra elèctrica.


 • Instruments electròfons electroacústics: són els que transformen la vibració física d’un instrument convencional en vibració elèctrica mitjançant una cèl·lula electromagnètica. Els més representatius són:
  • La guitarra amb pastilla.


  • El violí amb pastilla.


  • El violoncel amb pastilla.

No hay comentarios: