viernes, 9 de agosto de 2013

UNITAT 6: LA VEU I ELS CONJUNTS VOCALS

LA VEU

Per produir el so només necessitem:
 • Els pulmons.
 • El nostre cos com a caixa de ressonància.
 • Les cordes vocals.


La veu es diferencia de la resta d’instruments pel fet que forma part del nostre cos.

L’INSTRUMENT VOCAL HUMÀ

Com funciona l’emissió del so?
 • L’aire puja des dels pulmons.
 • Passa entre les cordes vocals i es converteix en so.
 • Aquest so, s’amplifica en els òrgans ressonadors (faringe, cavitat bucal i fosses nasals).
 • El so s’articula mitjançant l’obertura de la mandíbula, la posició del vel del paladar i el moviment de la llengua.


LA CLASSIFICACIÓ DE LES VEUS


Les veus es divideixen en dos grans grups:
 • Les femenines.
 • Les masculines.

El registre és el ventall de notes que pot entonar un/a cantant.


TIPUS DE VEUS


El tipus de veu, fa que un/a cantant sigui més o menys adient per interpretar determinats tipus de música. Diferents tipus de veus:
 • Nasal.
 • Gutural.
 • Impostada…

LA MÚSICA ESCÈNICA

La música escènica potencia les escenes i n’accentua l’acció i les emocions.
Els tipus de música escènica més comuns són:
 • Òpera.

 • Sarsuela.

 • Teatre musical.

 • Ballet.

Si només escoltem la part musical, fora del context escènic, aleshores parlem d’una versió de concert.
Quan la música pot ser interpretada sense la representació escènica, diem que és música incidental.

LES ÒPERES, LES SARSUELES I ELS MUSICALS

Les òperes, les sarsueles i els musicals són obres independents en què el compositor pren com a referent el llibret que relata la història. Aquestes composicions no se solen escoltar fora del seu context escènic, excepte la part instrumental del principi: l’obertura.

ELS BALLETS

Els ballets poden ser obres independents o bé integrants d’altres obres (òperes, sarsueles…). Segueixen una història en què s’inspira el compositor. A partir de la música i la trama es crea la coreografia. Aquestes composicions esdevenen una obra incidental qual les escoltem sense veure’n la representació escènica.

LES AGRUPACIONS VOCALS:

Es classifiquen en:
 • Les masses corals: estan formades per un gran nombre de cantants que interpreten les obres de forma coral.
  • Cor de veus blanques, cor de veus femenines, cor de veus masculines i cor de veus mixtes.
 • Els grups de cambra estan formats per un grup reduït de cantants que generalment fan una interpretació solista.
  • Duet, trio, quartet, cors de cambra…

No hay comentarios: