miércoles, 18 de febrero de 2009

ACTIVITATS ARMADURES

A continuació us passo dos enllaços. En el primer enllaç, haurem de construir nosaltres les armadures de les diferents tonalitats que ens proposen. Sols realitzarem tonalitats fins a 4 bemolls o 4 sostinguts i en el mode Major.

Construïm armadures

En el segon enllaç, ens apareixeran unes armadures i nosaltres haurem de dir a quina tonalitat corresponen. Sols ens apareixeran tonalitats fins a 4 bemolls o 4 sostinguts i en el mode Major.

Identifiquem armadures

No hay comentarios: