martes, 21 de mayo de 2013

CONCERT DE BRANDENBURG NÚM. 2 EN FA MAJOR, BWV 1047, J.S. BACH

Johann Sebastian Bach (1685 – 1750) és el màxim exponent de la música barroca, i la seva influencia ha arribat fins als nostres dies.
L’audició que proposem és un fragment del primer moviment del Concert de Brandenburg núm. 2. Es tracta d’un concerto grosso que consta de tres moviments: Allegro moderato, Andante i Allegro assai. El concertino l’integren un grup reduït (el violí, la flauta de bec, la trompeta i l’oboè). El tutti, en línies generals, està format per la secció de corda (2 violins, viola i violoncel). El clavicèmbal té un paper molt important ja que realitza el baix continu.
BWV (Bach – Werke – Verzeichnis) = Índex de les obres de Bach: són les inicials del catàleg on es recullen les composicions de Johann Sebastian Bach.

No hay comentarios: